התלמידים חושבים כי שלוש הקרניים "המיוחדות" הן הקרניים היחידות האחראיות לבניית הדמות

שאלה מאבחנת

מחסום

S

מציבים מחסום לפני עדשה . סמן בשרטוט את דמות מקור האור S .

 

 

תשובה נכונה

הדמות  תווצר באותו מקום בו היא נוצרת כאשר מסירים את המחסום. הדמות נוצרת מאינסוף קרניים היוצאות מהעצם ועוברות דרך החלק הלא חסום של העדשה.

כמות האור העוברת דרך העדשה במצב זה קטנה יותר מכמות האור שעוברת דרך העדשה כשהיא אינה חסומה, לכן הדמות תהיה פחות בהירה.

 

תשובה שגויה נפוצה

לא תווצר דמות כיוון ששתים משלוש הקרניים המיוחדות נחסמות על ידי המחסום (ראה תרשים).