תלמידים חושבים שקרני האור יוצאות מהעין וניתן לראות רק גופים שקרני האור פוגעות בהם

שאלה מאבחנת

בתרשים  מתואר אדם המתבונן בלהבה של נר. הוסף לתרשים קרניים המייצגות את מהלך האור שבאמצעותו 

האדם רואה את הלהבה.

 

 

תשובה נכונה

ראה תרשים.

 

תשובה שגויה נפוצה

ראה תרשים.