תלמידים מזהים את ה"קרן" הסמלית המצוירת על הנייר עם "קרן הליזר" או קרן האור אותה הם רואים בהדגמה
(בגלל האבק)

 

שאלה מאבחנת

האם הצופה רואה את מקור האור? נמק תשובתך באמצעות סרטוט.

תשובה נכונה

הצופה אינו רואה את מקור האור כיוון שאלומת האור היוצאת מהעצם אינה מגיעה לעינו של הצופה.

 

תשובות שגויות נפוצות

צופה

מחסום אטום

מקור אור נקודתי

א. הצופה רואה את העצם כי הוא רואה את הקרניים היוצאות ממנו.

צופה

מחסום אטום

עצם/מקור אור נקודתי

ב. הצופה רואה את העצם כי הקרנים היוצאות ממנו מתפזרות לכל הכיוונים (ראה תרשים).