אבחון קשיים
 קובץ קשיים נפוצים

קובץ קשיים נפוצים

איך למצוא את מקום הדמות של עצם לא נקודתי במראה

כדי למצוא את מקום הדמות של עצם לא נקודתי במראה, תלמידים מחפשים את המפגש בין המשך הקרן המוחזרת מראש העצם להמשך הקרן המוחזרת מהקצה התחתון של העצם

כדי למצוא את מקום הדמות של עצם במראה, תלמידים מחפשים את המפגש בין המשך הקרן הפוגעת להמשך הקרן המוחזר

תלמידים עושים שימוש בקרן בודדה במקום באלומת קרניים חד מרכזית

תלמידים עושים שימוש בכללים לבניית דמות מבלי לבדוק תקיפותם במערכת נתונה

התלמידים נוטים להתעלם ממהלך האור שאינו מבצע אינטראקציה עם רכיב אופטי

התלמידים חושבים כי שלוש הקרניים "המיוחדות" הן הקרניים היחידות האחראיות לבניית הדמות

תלמידים חושבים שקרני האור יוצאות מהעין וניתן לראות רק גופים שקרני האור פוגעות בהם

תלמידים מזהים את ה"קרן" הסמלית המצוירת על הנייר עם "קרן הליזר" או קרן האור אותה הם רואים בהדגמה

(בגלל האבק)