הגדרה

 קובץ המכיל את ההגדרה

 

קרן היא קו (גיאומטרי) מכוון (כלומר שיש לו כיוון) המתאר את כיוון התפשטות האור.

את כיוון  הקרן  נייצג באמצעות חץ.

קובץ המכיל את ההגדרה