הדגמות וניסויים

 

רעיון להדגמה

הדגמה פשוטה להמחשת הנושא "תגובת שרשרת"
קובץ "איזוטופים"

קובץ "איזוטופים"

קובץ לפעילות "אנרגיית קשר גרעינית" מ"פעילויות חקר בפיזיקה" מאת עדי רוזן