סרטון - הדגמת האפקט הפוטואלקטרי
סרטון - הדגמת האפקט הפוטואלקטרי


 

דף זה מופיע גם ב, האתר לתלמידי פיזיקה, כך שהתלמידים יכולים לעבוד באופן עצמאי, גם מהבית. 

  הנחיות דידקטיות