הוראת האפקט הפוטואלקטרי: מאמר מאת רפי כהן
הצעה לשיעור מבוא בנושא האפקט הפוטואלקטרי, כולל: הדגמות, ניסויים והערות דידקטיות

 

  חלק א'
  חלק ב'