רעיונות להוראה

 

האפקט הפוטואלקטרי

האפקט הפוטואלקטרי

השלמה לפרק י"א של הספר "מודלים של האור מניוטון ועד איינשטיין", מאת עדי רוזן לרמת בגרות.
הוראת האפקט הפוטואלקטרי: מאמר מאת רפי כהן

הוראת האפקט הפוטואלקטרי: מאמר מאת רפי כהן

הצעה לשיעור מבוא בנושא האפקט הפוטואלקטרי, כולל: הדגמות, ניסויים והערות דידקטיות
סרטון - הדגמת האפקט הפוטואלקטרי

סרטון - הדגמת האפקט הפוטואלקטרי

סרטון מלווה במצגת - הדגמת האפקט הפוטואלקטרי, מאת שולמית קפון
מצורפים דף עבודה אחרי הצפייה והנחיות דידקטיות