פעילות בנושא "התפרקות רדיואקטיבית"

דף הפעילות כולל הערות למורים, הסברים, תדריך, דוגמאות לתשובות התלמידים וקריטריונים להערכה.

לכניסה לפעילות לחץ כאן

פעילויות אינטרנט נוספות