התפרקות רדיואקטיבית כתהליך אקראי

דף עבודה בסביבת Excel

תאור הפעילות

בפעילות שלפניכם נחקור את האופי האקראי של תהליך ההתפרקות הרדיואקטיבית. בחלקה הראשון נחקור תהליך אקראי של הטלת מטבע ובחלקה השני נחקור את ההיבטים האקראיים של תהליך ההתפרקות הרדיואקטיבית.

אפיון הפעילות

בהיבט הסילבוס
קרינה וחומר, הגרעין ומבוא לחקיקים יסודיים:
  7.3 התפרקות רדיו-אקטיבית
    - המושג "סדרה רדיואקטיבית" (הכרת דוגמה).
    - אקראיות ההתפרקות הרדיואקטיבית של גרעין יחיד, החוקיות הסטטיסטית בהתפרקות גרעינים במדגם גדול.
   - מספר גרעיני האב במדגם רדיואקטיבי כפונקציה של הזמן; המושג:  "זמן מחצית החיים".

בהיבט דידקטי
1. השוואה בין תהליך אקראי של הטלת מטבע ובין תהליך התפרקות רדיואקטיבית על מנת להדגיש את אופיו האקראי של תהליך ההתפרקות הרדיואקטיבית.
2. דוגמה המשמשת להבנת האקראיות ההתפרקות הרדיואקטיבית של גרעין יחיד, החוקיות הסטטיסטית בהתפרקות גרעינים במדגם גדול והתיאור המתמטי שלה.

הערות והמלצות דידקטיות

1. התלמידים מתייחסים אל תיאוריות פיזיקאליות כחד משמעיות ומדוייקות, כאן התלמיד מבצע קישור מפורש בין תהליך פיזיקאלי אקראי לתהליך אקראי מוכר מחיי היום-יום.
2. כדאי לדון עם התלמידים על החשיבות של מדגם גדול ככל האפשר לתהליכים אקראיים.
3. ניתן לשלב את הפעילות עם פעילות אירגון ידע "נוסחה ומשמעותה" .
4. משך הזמן הדרוש לפעילות הוא כ-90 דקות כולל הדיון בכיתה.
5. המטלה ניתנת לביצוע כשיעורי בית אך כדאי להקדיש לה דיון מסכם בכיתה.

הערות והמלצות טכניות

1. דרוש ידע בעבודה עם Excel.
2. על מנת לבצע את הנדרש בשאלה 6 יש לדאוג שלחצני ה-"F" יהיו פעילים: במידה ואתם לוחצים על F9 ואין שינוי יש ללחוץ על לחיץ " F Lock" במקלדת.
3. על מנת שניתן יהיה לעבוד עם הקובץ המצורף לשאלה 14, תחילה שימרו אותו במחשב שלכם ופתחו אותו מחדש מתוך המחשב שלכם.

  לנוחותכם דף זה גם כקובץ word הכולל את דף העבודה

פעילויות אינטרנט נוספות