פעילויות אינטרנט

 

התפרקות רדיואקטיבית כתהליך אקראי

מאת: שלמה רוזנפלד, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע.

פעילות בנושא "התפרקות רדיואקטיבית"

הדף כולל הערות למורים, הסברים, תדריך, דוגמאות לתשובות התלמידים וקריטריונים להערכה.