דואליות האור – דף עבודה מסכם

דואליות האור – דף עבודה מסכם מלווה מצגת  מאת שולמית קפון

הפעילות מופיעה גם ב, האתר לתלמידי פיזיקה, כך שהתלמידים יכולים לעבוד באופן עצמאי, גם מהבית.

  דואליות האור – דף עבודה מסכם
  דואליות האור – מצגת (רובה מתוך מצגת של פרנסיס דרקסלר )