דף עבודה - קרינת X

דף עבודה מלווה מצגת - קרינת X מאת שולמית קפון

הפעילות מופיעה גם ב, האתר לתלמידי פיזיקה, כך שהתלמידים יכולים לעבוד באופן עצמאי, גם מהבית.

  דף עבודה
  קרינת X - מצגת