המודל הדואלי של האור

מבוא לתורת הקוונטים


התמונה מתוך אתר ויקיפדיה

תוכנית הלימודים

פירוט נושאי הפרק "המודל הדואלי של האור" שיש ללמד על פי תוכנית הלימודים, כולל שעות ההוראה המומלצות והערות דידקטיות.

חומרי למידה ממוינים לפי תוכנית הלימודים

חומרי הוראה ולמידה מאתר מורי הפיזיקה ממוינים לפי נושאים ותת נושאים של תכנית הלימודים.

חומרי למידה ממוינים לפי סוג

פעילויות ודפי עבודה, חלקם מקוריים וחלקם מתורגמים, שנועדו לעבודה עצמאית של התלמידים או לעבודה ולדיון בכיתה.

הדגמות וניסויים

מגוון רעיונות לניסויים והדגמות.

מולטימדיה

האמצעים הדינמיים הם כלי חשוב בהוראת הפיזיקה. ניתן להמחיש בעזרתם את התופעה הפיזיקלית שעליה מדובר באופן דינמי ולעזור בהבנת הפרמטרים השונים המשפיעים על התופעה. כאן תמצאו לקט של קישורים לאמצעים דינמיים בנושא המודל הדואלי של האור, בליווי תיאור, הנחיות שמירה והמלצות דידקטיות.

רעיונות להוראה

מצגות ופעילויות לגיוון ההוראה