שאלות הבנה עם פתרון

שאלות על קווים ספקטרליים וקרינה X.

מאת פרופ' א. רדיש (Edward F. Redish)

מתוך הספר " Teaching Physics with the Physics Suite "

  שאלות הבנה