אוסף שאלות

שאלות הבנה עם פתרון

שאלות הבנה עם פתרון

מאת פרופ' א. רדיש

מודל בוהר - שאלות הבנה

התשובות לכל שאלה מבוססות על טעויות נפוצות של תלמידים ומאפשרות להעמיק בהבנת הנושא. השאלות מתאימות לשעורי הבית או כבסיס לדיון בכיתה.

קווים ספקטרליים - שאלת חקר

שאלה קצת אחרת