רדיואקטיביות 1 (לקראת בגרות תשע"ד)

השאלות מתוך פרק ו' של הספר נושאים בפיזיקה של המאה העשרים מאת רפי כהן. השאלות עוסקות בהתפרקויות רדיואקטיביות לסוגיהן, וכן בנושאים של מקדם הדעיכה, זמן מחצית חיים ותיארוך. השאלות מלוות בפתרונות מלאים הלקוחים מתוך המדריך למורה הנלווה לספר.

 

דף העבודה מופיע גם ב-   האתר לתלמידי פיזיקה , כך שהתלמידים יכולים לעבוד באופן עצמאי, גם מהבית.

 

 

 

  שאלות בנושא התפרקויות רדיואקטיביות