גוף שחור – שאלת חקר
לשים לב שמצורף קובץ מחוון ופיתרון לכתבה אך לא ניתן להגיע אליו מהאתר!!!
  השאלה
  מחוון + פיתרון