תוכנית הלימודים

הנושאים

שעות מומלצות

מבנה הגרעין והכוח החזק

1

תהליכים גרעיניים

3

התפרקות רדיואקטיבית

4

אנרגיית קשר גרעינית

3

מבוא לחלקיקים אלמנטריים

3

 

14

 

תוכנית הלימודים המפורטת

הערות דידקטיות