תוכנית הלימודים
 

הנושאים

שעות מומלצות

גלי דה ברויי

3

המודל הקוונטי הסתברותי של אור ושל חלקיקים

2

עקרון אי הוודאות

2

 

7

 

תוכנית הלימודים המפורטת

הערות דידקטיות