מעבדה

מטבעה של הדיסציפלינה, פעילויות המעבדה הן מאושיות המקצוע. בתהליך הלמידה הניסוי בפיזיקה אינו שולי כלל ועיקר, ויש אפוא להקצות לו מקום מרכזי בכיתה. הפעילות במעבדה תלווה את הלימוד לכל אורכו, גם אם היא מהווה רק יחידה אחת מחמש יחידות הלימוד של הפיזיקה המורחבת. התלמיד אמור להבין שאם מהות מדע הפיזיקה היא חקר תופעות הטבע, עליו להכיר את המציאות הגשמית שהוא חוקר.

רישום לבחינות הבגרות במעבדה באתר מוקד מקצוע(רגילה וחקר)