תוכנית הלימודים

הנושאים

שעות מומלצות

האפקט הפוטו-אלקטרי, הסבר איינשטיין וניסוי מיליקן

5

אפקט קומפטון

1

קרני X

1

המודל הדואלי של הקרינה האלקטרומגנטית

1

 

8

תוכנית הלימודים המפורטת

הערות דידקטיות