תוכנית הלימודים

הנושאים

שעות מומלצות

המושג "מודל", תפקידי המודל

2

המודל החלקיקי של האור – בניית המודל, הסבר עובדות יסודיות.

2

המודל החלקיקי של האור – ניבויי המודל

2

 

6

תוכנית הלימודים המפורטת

הערות דידקטיות