המודל החלקיקי של האור


התמונה מתוך אתר ויקיפדיה

תוכנית הלימודים

פירוט נושאי הפרק "המודל החלקיקי של האור" שיש ללמד על פי תוכנית הלימודים, כולל שעות ההוראה המומלצות והערות דידקטיות.

קישורים

אוסף חומרי למידה בשיטת ה-MODELING.