קרינה וחומר

התמונה מתוך אתר ויקיפדיה
התמונה מתוך אתר ויקיפדיה

הנושא "קרינה וחומר" הוא נושא החובה השלישי לצד הנושאים "מכניקה" ו"אלקטרומגנטיות" בתוכנית לימודים המוצגת כאן. החלוקה לנושאי משנה של "קרינה וחומר" שונה מעט מהחלוקה המסורתית שהיא: "אופטיקה גיאומטרית", "תורת הגלים", "אופטיקה פיזיקלית" ו"פיזיקה מודרנית"; מטרת החלוקה החדשה היא להקל על הקישור והגישור בין תת-הנושאים השונים, כגון בין אופטיקה גיאומטרית לאופטיקה פיזיקלית, ובין אופטיקה פיזיקלית לפיזיקה מודרנית.