מהי דמות? מי רואה מי מה?

1. נתונה מראה קעורה וגוף נקודתי מאיר כמתואר בתרשים.

 

 

א.       היכן תיווצר דמותו של הגוף? האם הדמות ממשית או מדומה? (הסבר בעזרת תרשים מהלך קרניים הכולל לפחות 5 קרניים)

ב.       האם ניתן לראות דמות זו בעזרת העין, ללא עזרת מסך? אם כן, מהיכן? סמן את האזור שבו צריכה להימצא העין כדי לראות. (הסבר בעזרת תרשים מהלך קרניים – סמן את האלומה שמקורה בגוף המאיר, ומוחזרת מהמראה)

ג.        האם ניתן לראות דמות זו בעזרת מסך? אם כן, היכן יש להציב את המסך, ומהיכן ניתן לראותה? סמן את האזור שבו צריכה להימצא העין כדי לראות. (הסבר בעזרת תרשים מהלך קרניים)

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

2. מציבים במקום המראה הקעורה מראה מישורית, באותו הגודל.

 

א.       היכן תיווצר דמותו של הגוף?  האם הדמות ממשית או מדומה? (הסבר בעזרת תרשים מהלך קרניים)

ב.       האם ניתן לראות דמות זו בעזרת העין, ללא עזרת מסך? אם כן, מהיכן? סמן את כל האזור שבו יכולה להימצא  העין כדי לראות. (הסבר בעזרת תרשים מהלך קרניים)

ג.        האם ניתן לראות דמות זו בעזרת מסך? אם כן, היכן יש להציב את המסך, ומהיכן ניתן לראות? סמן את כל האזור שבו יכולה להימצא העין כדי לראות. (הסבר בעזרת תרשים מהלך קרניים)

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

השוואה בין התשובות למקרים 1 ו- 2 מבהירה את המושגים "דמות ממשית" ו"דמות מדומה". כמו במקרים הקודמים, שרטוט מהלכן של אלומות קרניים הוא המפתח לפתרון.

 

 

במקרה 1, אלומת הקרניים אשר מקורה בגוף הנקודתי  מוחזרת במראה הקעורה (לפי חוק ההחזרה) מתרכזת בנקודה (מקום הדמות), ומתבדרת מעבר לנקודה זו.

במקרה 2,  אלומת הקרניים אשר מקורה בגוף הנקודתי פוגעת במראה, מוחזרת ממנה (על פי חוקי ההחזרה), ומתבדרת. המשכה (המדומה) של אלומת הקרניים  מעבר למראה מתרכז  בנקודה (מקום הדמות).

כאשר עין הצופה נמצאת בתוך התחום המסומן הוא יראה את הדמות של המקור הנקודתי.

 

ננסה לעמוד בפירוט על מנגנון ה"ראייה". נתייחס אל העין כאל עדשה מסתגלת אשר יכולה לשנות את רוחק המוקד שלה בהתאם למקורה של אלומת קרניים, כך שתיווצר דמות ברורה על הרשתית, על הרשתית צריכה להתקבל דמות ממשית. (אנו מניחים שהעצמים שבהם מתבוננים  נמצאים בתחום ההסתגלות של העין).

נחליף איפה את הציור של העין בדגם המייצג גם את תפקודה.

 

 

 

 

במקרה של המראה הקעורה, מגיעה אל העין  של צופה א' אלומת קרניים שמקורה בדמות A . העין משנה את רוחק המוקד שלה כך שהאלומה הנשברת  בעדשת העין תתרכז בנקודהA''  על הרשתית. הצופה רואה אפוא את הדמות A' של המקור המאיר הנוצרת ע"י המראה.

לעומת זאת, אל עינו של צופה   ב' מגיעה אלומת קרניים שמקורה בנקודה A (העצם המאיר עצמו). עדשת העין תשנה את רוחק המוקד שלה כך שהאלומה הנשברת בעדשת העין תתרכז בנקודה על הרשתית, כך שנוצרת דמות של A על הרשתית, והצופה "רואה" אפוא את המקור המאיר.

 

השלם את מהלך  הקרניים אשר יתאר מה רואים צופים א' ו-ב': 

 

 

 

 תאר והסבר  מה רואים הצופים א' ו-ב'

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

מדוע קוראים לדמות הנוצרת במקרה 1 " דמות ממשית" ולזו הנוצרת במקרה 2 "דמות מדומה" ?

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________