שאלות לדיון


מבוסס על : "לראות או לא לראות" - המחלקה להוראת מדעים מכון וייצמן

בת-שבע אלון, מיקי רונן, אסנת אלדר

 

 קובץ וורד המכיל את השאלות לדיון

קובץ וורד המכיל את השאלות לדיון

מהי דמות? מי רואה מי מה?