מה חושבים התלמידים על דמויות בעדשה

(מתוך המדריך למורה של הספר- גלילי וחזן (2004 )  אופטיקה - תורת האור והראייה בגישה תרבותית רחבה האוניברסיטה העברית ירושלים המרכז להוראת המדעים)

 

סכמות החשיבה הנפוצות בנושא דמויות בכלל ודמויות בעדשה בפרט הן אלו: "הדמות ההוליסטית" ו" הטלת הדמות"

 

1.       הדמות בעדשה נעה במרחב כמקשה אחת ואיה תוצאה של שבירה.

2.       שינוי המיקום של המסך ישנה את גודל הדמות, אך לא את החדות.

3.       כיסוי חצי עדשה יחסום חצי מהדמות.

4.       ללא עדשה (מרכזת) תתקבל על המסך דמות ישרה במקום הפוכה.

5.       נקודת דמות נוצרת על ידי קרן  אור אחת המגיעה מנקודת הגוף.

6.       רק אור המגיע בכיוונים מסוימים (הנקבעים לפי שיקולים גיאומטרים. ציות לחוקי השבירה או חיקוי מקרה דומה) יוצר את נקודת הדמות.

7.       דמות יכולה להתקבל על  מסך גם ללא עדשה.

8.       תפקיד העדשה הוא להפוך את הדמות.

9.       הדשה "משקפת" את הדמות.

10.   אם הדמות לא ניתנת לצפייה משמע שאינה קיימת ואינה יכולה להיוצר.

11.   תפקיד העין אינו מובן בתהליך היצירה של דמות מדומה. היצירה של הדמות והצפייה בה הם תהליכים נפרדים.

12.   הדמויות בעדשה קשורות לראייה לא לשבירה.

13.   האור רק מאפשר לראות את הדמות, אך אינו7 יוצר אותה (תפקיד האור והעצם האופטי אינם מובנים)

14.   אין אזכור מילולי לקרני אור בתהליך יצירת הדמויות בעדשה.