מה תלמידים חושבים על דמויות במראה

(מתוך המדריך למורה של הספר- גלילי וחזן (2004 )  אופטיקה - תורת האור והראייה בגישה תרבותית רחבה האוניברסיטה העברית ירושלים המרכז להוראת המדעים)

 

סכמות החשיבה הנפוצות בתחום של דמויות בכלל ודמויות במראה בפרט הן אלו: "הדמות ההוליסטית" ו" הטלת הדמות"

 1. תפקיד העין אינו מובן בתהליך היצירה של דמות מדומה. היצירה של הדמות  והצפייה בה הם תהליכים נפרדים.
 2. הדמות המראה נעה במרחב כמקשה אחת ואינה תוצאה של שבירה/החזרה.
 3. המים משקפים את העצם בתוכם.
 4. הדמויות במראה קשורות לראייה ולא להחזרה.
 5. האור רק מאפשר לראות את הדמות במראה. אך אינו יוצר אותה. (תפקיד האור והעצם האופטי אינם מובנים)
 6. בתהליך יצירת הדמויות במראה אין אזכור מילולי או גראפי לאור עצמו.
 7. נקודת דמות נוצרת על ידי קרן אור אחת המגיעה מנקודת הגוף.
 8. רק אור המגיע בכיוונים מסוימים (הנקבעים לפי שיקולים גיאומטריים, ציות לחוקי ההחזרה או חיקוי מקרה דומה) יוצר את הדמות.
 9. קרני האור מביאים את הדמות אל המראה משם היא מוחזרת בזוויות שונות.
 10. דמויות נוצרות באמצעים שונים, לכן תמיד תוכלנה להתקבל  על  מסך (מראה), ולאחר מכן ניתן לצפות בהן.
 11. הדמות במראה מצויה על פני משטח המראה או בתוכה.
 12. המראה "משקפת" את הדמות.
 13. החזרת האור  מהמראה נובעת כתוצאה מהחומר המיוחד שממנו היא עשויה, ואין לה כל קשר לתכונות האור..
 14. הדמות מגיעה למראה  ומוחזרת ממנה בזוויות שוות.