ייצוג גראפי

דמות ממשית "נוצרת" כאשר אלומת קרניים שמקורה בנקודה מתכנסת בנקודה (אחרת) בעקבות השפעה של מערכת אופטית כלשהי:

 

 

דמות מדומה "נוצרת" כאשר המשכה של  אלומת קרניים שמקורה בנקודה מתכנסת בנקודה בעקבות השפעה של מערכת אופטית כלשהי: