אלקטרומגנטיות

אלקטרומגנטיות היא אחד משלושת נושאי החובה בתוכנית הלימודים. פרט למרכזיותה בפיזיקה הקלסית ולתרומתה העצומה לכל תחומי הטכנולוגיה המודרנית, ראוי לציין את מעמדה המיוחד כחוליה מקשרת בין פרקי המכניקה הניוטונית לבין פרקי הנושא קרינה וחומר שיילמדו בהמשך. הפרק המסיים את לימודי המכניקה - "כבידה" - הציג בפני התלמידים את אחד הכוחות היסודיים בטבע והצביע, גם אם בצורה מרומזת, על האפשרויות והיתרונות של שימוש במושג "השדה המשמר" לטיפול בכוח הכבידה, כמו גם בהוראת השדה החשמלי ב"אלקטרומגנטיות" ובהוראת "אנרגיית הקשר" ב"קרינה וחומר".