חקר מודרך בפיזיקה
חקר מודרך בפיזיקה

הספר כולל 25 פעילויות חקר בפיזיקה. פעיליות אלה מיועדות לתלמידים הלומדים פיזיקה בחט"ע. רוב הניסויים מופיעים בספר המתאימים לבחינת הבגרות במעבדה גם ב"מתכונת רגילה". פעילויות 1 ו- 2 מיועדות לשמש רקע בסיסי לפעילויות האחרות. פעילויות 23-3 הן ניסויים מתחום המכניקה, החשמל והמגנטיות, והאופטיקה הגיאומטרית. פעילויות 24 ו- 25 נועדות לבניית מודל וניתוחו באמצעות גליון אלקטרוני. חלק מן הפעילויות המופיעות בספר שימשו כבחינות בגרות במעבדה ב"מתכונת החקר".

פרטים נוספים

 

ספר דיגיטלי רמה בסיסית ללא עלות

 

ספרים נוספים