פיזיקה – לקט ניסויים
פיזיקה – לקט ניסויים

 

בספר זה מתוארים 26 ניסויים בנושאים: מכניקה, חשמל, אור וגלים, פיזיקה מודרנית וחוקי הגזים. בתחילת כל תדריך לניסוי מצויינים מקורות ספרות ומוגדרות מטרותיו. כל הניסויים שבספר הם פרי עבודת פיתוח של חברי צוות הפיזיקה במחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן למדע.

פרטים נוספים

ספרים נוספים