חשבון שגיאות

חשבון שגיאות במבחני מעבדה לבגרות בפיזיקה

מאת: ד"ר אשר אליקים

חישוב שגיאות

שגיאות שיטתיות ושגיאות אקראיות

חישוב שגיאות של גדלים עקיפים

בפונקציה של משתנה אחד, בפונקציה של כמה משתנים, חישוב שגיאה של סכום ושל הפרש, חישוב שגיאה של מכפלה של מנה

אי ודאות במדידה

מתוך אתר חמד"ע

חישובי שגיאות

מאת: ד"ר דוד סלע