מגנטים נופלים

דף עבודה המלווה בסרטון

תאור הפעילות

הניסוי שלפניך עוסק בתנועתו של מגנט בתוך צינור. דף העבודה שלפניך ינחה אותך בניתוח ובהבנת סרטון זה. מדי פעם תתבקש לעצור את הסרטון ולענות על שאלות. באפשרותך לעצור את הסרטון על-ידי לחיצה על עכבר שמאל המוצב על כפתור ה play. לחיצה נוספת על עכבר שמאל תפעיל שוב את הסרטון מהנקודה שבה עצרת אותו. לחיצה על עכבר שמאל המוצב על כפתור stop תחזיר את הסרטון להתחלה. שעון הממוקם מתחת לחלון תצוגת הסרטון מציג את משך הזמן שחלף מתחילת הניסוי. תחילה יש להעזר בפס הגלילה האופקי הנמצא מתחת לחלון תצוגת ההתרחשויות.

אפיון הפעילות

בהיבט הסילבוס
אלקטרומגנטיות, השראה אלקטרומגנטית:
  5.1 כא"מ מושרה, חוק פרדיי וחוק לנץ
    - כא"מ הנוצר בלולאה כתוצאה מתנועתה יחסית לשדה מגנטי
    - שטף מגנטי דרך משטח
    - חוק פרדיי
    - חוק לנץ וקביעת כיוון הזרם המושרה

בהיבט דידקטי
ניתוח תופעה המדגימה את חוק לנץ

הערות והמלצות דידקטיות

1. פעילות זו מתאימה כשעורי בית המלווים בעיות העוסקות בתנועה אנכית של מוט מוליך בשדה מגנטי
2. מומלץ לנתח איכותית את מגמת הזרם המושרה בחתך של הצינור שמעל למגנט הנופל ובחתך של הצינור שמתחת למגנט ולהראות שכל כריכה , בין אם מעל למגנט ובין אם מתחת למגנט, מפעילה על המגנט כוח מעכב.
3. מומץ לבקש מן התלמידים להסביר באופן מילולי, תוך שימוש במושגים רלוונטיים, מדוע אופי התנועה של מגנט אנינו משתנה אם מסובבים את המגנט ב 180 מעלות.

הערות והמלצות טכניות

לניתוח וצפיה בסרט רצוי להעזר בתוכנה VideoExp. את התוכנה ניתן להתקין מהדיסק הנילווה לספר "מכניקה ניוטונית-פעילויות". 

  לנוחותכם דף זה גם כקובץ word הכולל את דף העבודה