פעילויות ודפי עבודה

 

פעילות מבוססת הדמייה

פעילות מבוססת על הדמייה מאתר PHET

מגנטים נופלים

דף עבודה המלווה בניתוח סרטון. שלמה רוזנפלד, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע.