רעיונות להוראה בכיתה
 
 
מורים ממליצים למורים לאחר התנסות בכיתה.
שימו לב!
זהו שירות שאנו מציעים לכם, ולכן איננו עורכים את החומרים ואנו מביאים אותם כלשונם, כפי שהועברו  לפירסום.
 
 

השדה המגנטי והכוח המגנטי (ערבית) מאת בשיר גרה

השדה המגנטי והכוח המגנטי (ערבית) מאת בשיר גרה

הכח המגנטי הפועל על תיל נושא זרם

הכח המגנטי הפועל על תיל נושא זרם

תדריך לניסוי מעבדה, רותי חנן, תיכון בית ירח
תנועת חלקיקי טעון בשדה מגנטי ובשדה חשמלי המאונכים זה לזה

תנועת חלקיקי טעון בשדה מגנטי ובשדה חשמלי המאונכים זה לזה

מאת חנה ברגר
מצגת לניתוח תנועת חלקיק טעון באיזור בו שוררים שדה מגנטי ושדה חשמלי המאונכים זה לזה. הצגה מפורטת של השיקולים הפיזיקאליים במטרה לקבוע את מסלול החלקיק לכל אחד מכיווני הכניסה שלו לאזור זה.