משרטטים גרפים ומיישרים פונקציות

  משרטטים גרפים ומיישרים פונקציות