מורים מציעים
כאן נפרסם חומרים שאתם מעונינים לחלוק עם עמיתיכם: מבחנים, בחנים, פעילויות מעניינות, רעיונות לשיעורים ולניסויים ועוד - כיד הדמיון הטובה עליכם.
שימו לב!
זהו שירות שאנו מציעים לכם, ולכן איננו עורכים את החומרים ואנו מביאים אותם כלשונם, כפי שהועברו  אלינו.
דו"ח מעבדה -  דרישות והערכה

דו"ח מעבדה - דרישות והערכה

הצעות למבנה דו"ח המעבדה וקריטריונים להערכתו מאת רותי חנן

עיבוד נתונים במעבדת הפיזיקה: התאמת מודל מתמטי לנתונים

עקומות רבות עוברות דרך קבוצת נתונים. בבחירה של מודל מתמטי לתיאור נתונים ובקביעת הפרמטרים החופשיים שבו כדאי להפעיל מספר כללים, שאותם יפרט החלק העיוני של מאמר זה. החלק המעשי ידגים את יישום הכללים האלה בסביבת Excel.

מבחני מתכונת במעבדת חקר

חוברת תדריכים לניסויי מעבדה של הטכניון

חוברת תדריכים למעבדה במכניקה שמלווה קורס בטכניון.
החוברת כוללת גם התייחסות לצורת העבודה ולמבנה דו"ח מעבדה.

שאלות הבנה לניסווי החובה

אוסף השאלות מובא כפי שהוצע על ידי המורה ללא כל שינוי

משרטטים גרפים ומיישרים פונקציות

פעילות כיתה לתרגול שרטוט גרפים בתוכנת אקסל
תודה לקובי שוורצבורד - תיכון ליאו בק חיפה

קובעים משתנים חדשים - שינוי נושא נוסחה

תרגיל בית למטרת הגדרתו של משתנה חדש (או משתנים חדשים) שיגרום ליחס בין המשתנים להיות יחס ישר (לינארי) על מנת לפשט את הסקת המסקנות והחישובים הנדרשים
תודה לקובי שוורצבורד - תיכון ליאו בק חיפה

פעילות מעבדה: מיפוי שדה אלקטרוסטטי

פעילות מעבדה שמטרתה מיפוי השדה החשמלי ומציאת קווים שווי פוטנציאל
תדריך מקורי מאת רלו שוורץ ז"ל, עובד ע"י מתן משכית - תיכון עירוני חוגים, חיפה