נוסחאות ונתונים בפיזיקה (נוסחאון) - החל משנת הלימודים תשפ"ג - 2023

נוסחאות ונתונים בפיזיקה  (נוסחאון לבגרות החל מתשפ"ג - 2023)

 

  נתונים ונוסחאות בפיזיקה (עברית)
  נתונים ונוסחאות בפיזיקה (ערבית)