נוסחאות ונתונים בפיזיקה (נוסחאון) - החל משנת הלימודים תש"ף

נוסחאות ונתונים בפיזיקה  (נוסחאון לבגרות החל מתש"ף - 2020) עברית

 

עיקרי השינויים שבוצעו בנוסחאון 

  • הוספה נוסחת מהירות ממוצעת
  • הוספה נוסחה לקשר בין שדה חשמלי אחיד לבין הפרש הפוטנציאלים
  • תוספת לנוסחת גודל השדה החשמלי בין לוחות קבל
  • הוספה נוסחת נצילות
  • נמחקו נוסחאות מודל הגז האידיאלי וקבוע בולצמן
  • עודכנו היחידות של פרמיאביליות הריק ודיאלקטריות הריק
  • עודכנו יחידות רדיוס מסלול ממוצע למטר במקום ק"מ
  • שינויי סדר ומינוח (קוסמטיקה)
  • אנרגייה - נרשם על פי החידושים האחרונים של האקדמיה ללשון העברית כאשר אין ניקוד יש לרשום כתיב מלא

 

  נתונים ונוסחאות בפיזיקה (עברית)
  נתונים ונוסחאות בפיזיקה (ערבית)