נוסחאות ונתונים בפיזיקה החל מתשע"ט - 2019 (עברית וערבית)

נוסחאות ונתונים בפיזיקה  (נוסחאון לבגרות החל מתשע"ט - 2019) עברית וערבית

  נוסחאות ונתונים בפיזיקה (עברית)
  נוסחאות ונתונים בפיזיקה (ערבית)