"מבוא למדעים" בהוראת פיזיקה, בהיקף של 3 ש"ש

כלל תלמידי החטיבה העליונה מחויבים בלימוד מקצוע מדעי בהיקף 3 ש"ש (שווה ערך ל-1 יח"ל). לימוד זה יקרא להלן: "חובת מדעים". מסמך זה מתייחס לתכנים בתחום הפיזיקה.

  המסמך