תוכנית לימודים

תכנית הלימודים המותאמת ללמידה משמעותית' החל מתשע"ה

נוסחאות ונתונים בפיזיקה (נוסחאון) - החל משנת הלימודים תש"ף

"מבוא למדעים" בהוראת פיזיקה, בהיקף של 3 ש"ש

החל משנת הלימודים תשע"ה

תוכנית הלימודים ללא רפורמה - תכנית ההלימה

תוכנית הלימודים לתלמידים שסיימו לימודיהם לפני תשע"ו ונבחנים במתכונת ללא רפורמה (שאלונים 036201, 036002, 036003, 917555) בהלימה לשעות ההוראה.

תוכנית הלימודים באתר האגף לתכנון ולפיתוח תוכניות לימודים

5 י"ל

הרהורים על תוכנית הלימודים