נפילת שני גופים הקשורים זה לזה באמצעות קפיץ

חידה וניתוח סרטון

הפעילות מופיעה גם ב, האתר לתלמידי פיזיקה  

תאור הפעילות

לפניכם חידה. לאחר שתענו עליה ניתן לצפות בסרטון שע"י ניתוח שלו ניתן להגיע אל פיתרון החידה.

הפעילות

האדם שבתמונה מחזיק בידו משקולת אליה קשורה בקפיץ משקולת שניה. לשתי המשקולות אותה מסה.

ברגע מסוים עוזב האדם את המשקולת העליונה. שבריר שניה לאחר שעזב את המשקולת.
1.      מה תאוצת המשקולת התחתונה? נמק!
2.      מה תאוצת המשקולת העליונה? נמק!

העזר בתוכנת Videoexp לניתוח הסרטון על מנת להגיע לתשובות. לשם כך שמור את הסרטון במחשב שלך, פתח את הסרטון בעזרת תוכנת ה- Videoexp.

אפיון הפעילות

בהיבט הסילבוס
מכניקה, דינמיקה:
  2.1 כוחות ומדידתם
      - תכונת האלסטיות של הקפיץ
  2.2 תכונות של כוחות
      - החוק השלישי של ניוטון
  2.3  התמדה
  2.6 החוק השני של ניוטון
     - הקשר בין גודל הכוח השקול לבין גודל התאוצה בתנועה לאורך קו ישר

בהיבט דידקטי
1. זיהוי אירועים בתופעה נתונה
2. ניתוח הכוחות הפועלים על כל גוף בכל אחד מן האירועים והדגשת הקשר בין שני אירועים
3. תאור איכותי של תנועת גופים
4. הבנת כיוון הפעולה של כוח אלסטי

הערות והמלצות דידקטיות

1. פעילות הרחבה והעמקה המומלצת לביצוע בסיום לימודי הדינמיקה.
2. מומלץ לקיים סביב הפעילות דיון על הכוח השקול הפועל על מערכת הגופים ועל כל גוף בנפרד בכל אחד מן האירועים: רגע לפני עזיבת המערכת ורגע אחרי עזיבת המערכת
3. כדאי להריץ תחילה את הסרט כולו ואחר כך לעקוב אחרי הנפילה באופן איטי על ידי הצגת תמונה אחרי תמונה. כדאי להדריך את התלמידים להסתכל על תנועת המשקולת העליונה ביחס לתנועת המשקולת התחתונה.
4. כדי לראות את מידת התזוזה של המשקולת התחתונה ניתן להקרין את הסרט על לוח לבן ולסמן בקו מודגש את מיקום המשקולת התחתונה במצב ההתחלתי .
5. מומלץ לעודד את התלמידים להסביר במילים את הערכים השונים של תאוצות שתי המשקלות תוך שימוש במושגים רלוונטיים.

הערות והמלצות טכניות

1. הסרטון קצר מאד 111K בלבד. ניתן להורידו לדיסקט ולהשתמש בפעילות גם בכיתות בהן אין חיבור לאינטרנט.
2. כדי להשתמש בתוכנה Videoexp יש להתקין אותה מהדיסק המצורף לספר "מכניקה ניוטונית-פעילויות" מאת עדי רוזן.

  הסרטון
  לנוחותכם דף זה גם כקובץ word הכולל את דף העבודה

פעילויות נוספות