דפי עבודה לסרטי וידאו

דפי עבודה לקטעי וידאו

מאת שלמה רוזנפלד, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע

תנועת כיסא שנהדף על רצפה

מתוך הספר: "מכניקה ניוטונית פעילויות" מאת עדי רוזן

נפילת שני גופים הקשורים זה לזה באמצעות קפיץ

מאת שלמה רוזנפלד, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע