למידה מטעויות
למידה מטעויות

למידה מטעויות

על הזכות והחובה לשגות

טעות לעולם חוזרת?

אבחון עצמי של טעויות