שיטה מאוניברסיטת וושינגטון

Tutorials in Introductory Physics זוהי אסטרטגיה שפותחה על ידי:

Lillian C. McDermott, Peter S. Shaffer and
the Physics Education Group Department of Physics, University of Washington

מטרות האסטרטגיה:

שיפור ההבנה של מושגים חשובים בפיזיקה תוך הדרכה לחשיבה הדרושה לבניית המושגים וליישומם במצבים מחיי היומיום, כהשלמה לשיעורים ולספרי הלימוד.

תהליך העבודה:

1. מבחן מקדים על חומר שכבר נלמד בשיעור ובמעבדה. מבחן זה עוזר לתלמיד לזהות מה אינו מבין ומאפשר למורה לדעת מה רמת ההבנה של התלמידים ולזהות את הקשיים.

2. דפי פעילויות המורכבים ממשימות ומשאלות שנבחרו בקפידה בהתאם לקשיי התלמידים. התלמידים עובדים בקבוצות ועונים בעצמם תוך דיונים עם חבריהם ועם המורה. מושם דגש על שאלות איכותיות המפתחות מיומנויות חשיבה. המורה אינו מרצה, אלא שואל שאלות המכוונות את התלמידים למציאת התשובות בעצמם.

3. שעורי בית המרחיבים ומעמיקים את המשימות שניתנו בדפי הפעילויות.

4. מבחן מסכם הבודק את השיפור בהבנת המושגים שבהם עסקו דפי הפעילויות.

הצעות לשימוש בכיתה:

א.עבודה בקבוצות בכיתה לסיכום נושא שנלמד

ב.עבודה בבית כחזרה לקראת מבחנים

ג.הרצאה אינטראקטיבית בכיתה, בעזרת שקפים ודפי פעילויות

מבחנים מקדימים

דפי פעילויות

מבחן מסכם