פעילויות ודפי עבודה
תרגילים עם פתרון מודרך

תרגילים עם פתרון מודרך

תרגול מתאים בכל שלבי ההוראה בנושא תנועה הרמונית פשוטה.
מקור: ויקיפדיה

מה למדנו

סיכום – תנועה הרמונית פשוטה

סדרת פעילויות בנושא תנועה הרמונית