11.12.19 – הכרזה על גילוי חומר מתכתי חדש הפניום

הכרזה על גילוי מתכת חדשה שכונתה הפניום שהתגלתה על ידי דירק קוסטר (Dirk Coster) וג'ורג' דה הווסי, ניתנה על ידי נילס בוהר בסיום נאומו  בטכס קבלת פרס נובל על גילויו בתחום מבנה אטומי החומר  ביום 11 דצמבר 1919. הפניום הוא מתכת מעבר בצבע אפור בעלת ברק מתכתי, עמידה בפני קורוזיה ודומה מבחינה כימית לזירקוניום (פרט לצפיפותו, שגבוהה פי שניים מזו של זירקוניום). תכונותיו מושפעות מריכוז הזירקוניום שבו ותהליך הפרדתם כרוך בקושי רב. להפניום פונקציית עבודה נמוכה יחסית של 3.9 אלקטרון-וולט. הפניום משמש במערכות בקרת כורים גרעיניים (בשל יכולת לבלוע נייטרונים הגבוהה פי 600 מזו של זירקוניום. הזיהוי נעשה בעזרת אנליזה ספקטרוסקופית.

אירועים נוספים בחודש זה